Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής,Χρήστος Kακουλίδης
  Παρεχόμενες υπηρεσίες
 
Κατά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία δίνεται έμφαση στον άνθρωπο ως ολότητα. Η αρχή που διέπει την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση  είναι κυρίως η αναγνώριση ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ως τέτοιος αντιμετωπίζεται. Δεν είναι ο τύπος της ψυχοθεραπείας που καθορίζει την προσέγγιση του ανθρώπου,αλλά ο άνθρωπος και οι ιδιαίτερες ανάγκες του,που καθορίζουν τον τύπο της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης που εφαρμόζεται. Η φαρμακευτική προσέγγιση γίνεται όταν κάτι τέτοιο είναι απολύτως απαραίτητο. Προτεραιότητα πάντα έχει η ψυχοθεραπευτική σχέση.
 
  Copyright Chris Kakoulidis  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=